Prawo cywilne

Jedną z najważniejszych specjalizacji kancelarii jest prawo cywilne. Ponad 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie prawa pozwala nam odnaleźć optymalne rozwiązanie prawne dla każdego Klienta.

Prawo cywilne jest jedną z najszerszych gałęzi prawa. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawo cywilne praktycznie nas otacza. Reguluje ono bowiem zarówno kwestie majątkowe (m.in. odszkodowania, pożyczki, egzekwowanie umów), relacje osobiste pomiędzy osobami prywatnymi, jak również stosunki prawne między osobami prawnymi (przedsiębiorcami, firmami, spółkami).

Dzięki wieloletniej praktyce prawniczej w tym zakresie, nasza kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach cywilnych.

Wsparcia prawnego udzielamy zarówno na etapie:

 • przedsądowym (uczestniczymy w negocjacjach, analizujemy i opiniujemy umowy, sporządzamy wezwania do zapłaty, dążymy do zawarcia korzystnej ugody),
 • sądowym (sporządzamy wszelkie pisma procesowe, występujemy w sądzie, opracowujemy strategię prowadzenia sprawy cywilnej),
 • egzekucyjnym (kierujemy wnioski egzekucyjne do komornika, czuwamy nad skutecznością prowadzonej egzekucji).
Do charakterystycznych spraw z zakresu prawa cywilnego prowadzonych przez naszą kancelarię należą następujące sprawy:

sprawy odszkodowawcze

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowanie z tytułu:
 • wypadku komunikacyjnego, kolizji, stłuczki,
 • źle wykonanego zabiegu lekarskiego (tzw. błędy medyczne),
 • szkód związanych z obrotem gospodarczym,
 • wszelkich szkód na osobie lub mieniu.
prawo cywilne odszkodowanie oc wadowice

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Nasz adwokat świadczy pomoc prawną osobom, których dobra osobiste zostały naruszone. Pomagamy uzyskać odpowiednie dowody oraz kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. W ramach tej kategorii spraw staramy się również uzyskać odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych.

SPRAWY DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ Z UMÓW

Reprezentujemy Klientów zarówno w przypadku niewykonania umowy przez drugą stronę, jak i nieprawidłowego jej wykonania (tj. niespełnienia świadczenia, np. brak zapłaty). W zakresie naszych działań analizujemy i egzekwujemy obowiązki z wszystkich umów z zakresu prawa cywilnego.
Prawo cywilne adwokat Wadowice
Najczęściej są to umowy:
 • zlecenia,
 • o dzieło,
 • sprzedaży (w tym zakresie dochodzimy również roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji),
 • pożyczki (w tym sprawy o zwrot pożyczki),
 • darowizny (w tym odwołanie darowizny).

SPRAWY LOKALOWE I DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Nasz adwokat reprezentuje Klientów w sprawach:
 • o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego (również w przypadku lokali należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, np. gminy),
 • z zakresu stosunków sąsiedzkich (ingerencja na gruncie sąsiada, brak dostępu do drogi publicznej, ustalenie drogi koniecznej, immisje itp.),
 • umów deweloperskich (analizujemy, doradzamy, a także egzekwujemy od drugiej strony konkretne obowiązki wynikające z umowy, wspieramy zarówno inwestorów, jak i deweloperów).
umowy deweloperskie prawnik wadowice

SPRAWY DOTYCZĄCE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Kwestia współwłasności również jest regulowana przez prawo cywilne. W tym zakresie adwokat:
 • wspiera Klientów w procesie zniesienia współwłasności, a także
 • zajmuje się sprawami dotyczącymi ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego prawa.

Co nas wyróżnia?

Wieloletnie doświadczenie w sprawach cywilnych

Przejrzyste zasady współpracy

Stały kontakt klienta z adwokatem

 • Oferta: Prawo spadkowe
 • Oferta: Prawo rodzinne