Prawo karne

Praktyka kancelarii od wielu lat obejmuje prowadzenie w pełnym zakresie spraw karnych.  Nasz adwokat może Cię reprezentować jako:

 • obrońca (jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony),
 • pełnomocnik (jeżeli jesteś pokrzywdzony w sprawie).

Nasza kancelaria w ramach prawa karnego reprezentuje Klientów na wszystkich etapach sprawy:

 • od momentu zatrzymania przez Policję udzielamy wsparcia prawnego i działamy na Twoją korzyść (m.in. wnosząc o uchylenie aresztu tymczasowego),
 • w trakcie postępowania przygotowawczego – na każdym kroku dbamy o Twój interes i na bieżąco informujemy Cię o stanie sprawy,
 • podczas postępowania sądowego – reprezentujemy Cię na rozprawach przed sądami wszystkich instancji, sporządzamy pisma procesowe, dążymy do uzyskania satysfakcjonującego Cię wyroku.
prawo karne adwokat wadowice

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą sprawy z zakresu przestępstw dotyczących:

 • mienia i obrotu gospodarczego (kradzież, oszustwo),
 • bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości),
 • wiarygodności dokumentów (fałszerstwo),
 • życia i zdrowia (bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu),
 • czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej),
 • wolności (groźby karalne, stalking),
 • przemocy w rodzinie (znęcanie się, groźby, naruszenie nietykalności),
 • przestępczości zorganizowanej,
 • naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie i obrót narkotykami).

Występujemy również w sprawach karno-skarbowych, nieletnich sprawców czynów zabronionych, oraz dotyczących wykroczeń.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw na etapie postępowania wykonawczego, w tym o wyrok łączny, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu:
666 – 361 – 327.